Σκέψεις...

Η θλίψει αλλάζει κάθε στιγμή με την χαρά
Εκείνο το δέντρο που στοιχειώνει στον βορά
Είναι οι αλλαγές στο φύλλωμα που τώρα ανοίγει
Για να πέσει το χειμώνα
Είναι που κοιτά από ψηλά και παρατηρεί
Παρανοεί την ιδία την πορεία που χάραξε…


Trip73p
08.10.2011

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Ανάμεσα