Σιωπώ και εγώ.


Τι λες για την σιωπή?
Είναι ο μη λόγος σου
Τις μέρες αυτές,
Που οι κομματικές φιλοσοφίες
Τις αποκαλούν κρίση.

Ναι!
Αυτή η απίστευτη
Υποτακτική σιωπή,
Των σωμάτων που αποκαλούν έλληνες.
Των αριθμών των μαζών
Που αποκαλούν καταναλωτές.

Η απολυτή σιωπή
έλεγχου λαών.
Της ελληνικής γενιάς μου.
Αυτή !
Που χωρίς γιατί
με σπρώχνει πιο βαθιά
στο μακάβριο μου ρόλο

Αυτή η σιωπή των ελλήνων…


Θεέ μου!
Κοίτα τον τρόπο...
Κάποιοι στο όνομα του κέρδους
Είναι οι κριτές και δήμιοι μου.

Trip73p
0 9 / 0 2 / 2 0 1 2

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Ανάμεσα