Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011

Σε φίλο

Φίλε,
Το παιχνίδι άρχισε
Μυστικά
Αργά
Η αρχή έκανε
Την  μέρα πιο φωτεινή
Δεν υπάρχουν νικητές.
Κερδισμένοι,
Χαλαροί,
Απλώνουμε ιστούς.
Μαύρους,
Χρυσαφένιους,
σε ισορροπίες διαφορετικές,
να συναντηθούν.

Φίλε,
Το παιχνίδι παίζεται ακόμα,
Με μόνο έναν σκοπό,
δυο σκιές
να κάνουν φως.
Να φτιάξουν τραγούδι
Να πιούν κρασί
Σε διαδρομές μυστικής συνεργασίας

Trip73p
29.08.2011